Burgers mee laten denken over geld?

Stel je eens voor dat je burgers uit alle hoeken van jouw stad of dorp mee laat denken over de besteding van het geld. Zou dat werken of vraag je dan teveel van de gewone burger?

Dit vroegen een aantal ambtenaren en bestuurders van de gemeente Oldebroek zich af. Ze besloten in 2013 de proef op de som te nemen en te starten met een pilot. Door het zo te noemen, was er ruimte om te experimenteren. Ik was bij deze gemeente adviseur en raakte betrokken bij iets dat we, in reactie op een Rijkspublicatie, al snel ‘De burgerbegroting’ zijn gaan noemen.

De pilot had tot doel burgers meer mee te laten denken over de besteding van middelen. Samen met een aantal voorlopers besloten we de proef op de som te nemen. We spraken met een aantal burgers af in een buurtcentrum en vroegen hen of ze mee wilden denken. Opvallend was dat zowel gemeente als burgers eerst stil stonden bij de risico’s. Wat nou als er een tekort aan budget is, de kwaliteit niet goed is of de groep niet representatief genoeg is. Allemaal heel begrijpelijke vragen die we een plek hebben gegeven in het proces.

De volgende stap was de praktijk. We zijn gewoon gaan inventariseren: waar kunnen we het over hebben. Er kwamen hele concrete projecten uit die door de burgers belangrijk werden gevonden. De pilotgroep vond dat de uitstraling van het dorp beter kon. Daarom werden afspraken gemaakt over groenonderhoud en over wegen. Anders dan een forse besparing op de gemeentebegroting leverde de burgerbegroting een aantal, deels onverwachte, succeservaringen op:

  • Een grotere betrokkenheid van burgers bij hun directe omgeving.
  • Begrip voor elkaar en inzicht in elkaars mogelijkheden.
  • Een betere kwaliteit doordat burgers en gemeente samenwerkten.

Mijn ervaringen heb ik vastgelegd in een praktisch stappenplan. Heb je daar belangstelling voor, neem dan gerust contact met mij op.

117 reacties

Reacties zijn gesloten.