Bedrijfskundige advisering

Cees is bedrijfskundig afgestudeerd (MBA) en heeft een lange staat van dienst als het gaat om advisering op het gebied van bedrijfsvoering. Een hulpvraag van een bedrijf is vaak de aanleiding voor een gesprek. Daarbij ligt de focus op de vraag achter de vraag. Want acute of prominente problemen waar een bedrijf mee wordt geconfronteerd zijn vaak een gevolg van onderliggende aspecten. 

Thema’s als strategie, procesmatige aanpak, leiderschap, HRM, sturing, inzet van mens en middelen, financiële beheersing en klantbeoordeling vormen een samenhangend palet van in elkaar verweven aspecten die gemanaged moeten worden. Een quick-scan van de bedrijfsvoering vormt vaak het startpunt van een verbetertraject.

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag om de aanwezige potentie binnen uw bedrijf te optimaliseren of nieuwe kansen aan te boren!

 

VeCo-Bedrijfskundig-Advies