Cees Veldman

Cees Veldman is zijn carrière begonnen als civieltechnicus, met name op het gebied van watermanagement. Als leidinggevende heeft hij veel ervaring opgedaan in gemeentelijke organisaties. Na zijn MBA-studie is hij als zelfstandig interim-manager en coach betrokken geweest bij verander- en optimalisatieprocessen zowel op persoonlijk vlak als in team- of organisatieverband.

Cees is een stimulerende motivator (volgens de DISC-gedragsanalyse). Hij weet mensen op een respectvolle wijze te enthousiasmeren om zich in te zetten voor een nieuwe uitdaging en ze in beweging te krijgen. Als het gaat om de uitvoering van projecten is hij ambitieus en vasthoudend, maar ook een goede gesprekspartner, die op basis van argumenten kan overtuigen.

Cees hecht waarde aan samenwerking om een resultaat te bereiken. Daarbij is betrokkenheid bij klant en samenleving een vanzelfsprekendheid voor hem. Cees is een coachend leider, die de verantwoordelijkheid durft te nemen, maar in voorkomende gevallen ook neerlegt waar die hoort. Cees is een (positief) kritische analist en goed in staat de professionele situatie te doorgronden en daarop te anticiperen.

Cees Veldman